Kontaktní údaje

Funkce Jméno Telefon Email
Hlavní trenér Lubomír Kelnar 723 686 161 kelnarl@volny.cz
Trenéři Lenka Wágnerová 775 672 075 lenka.wagnerova@volny.cz
  Petra Parusová 777 340 958 info@aerotrampoliny.cz
  Hana Marcolová 777 006  979 hana@marcol.eu