Struktura oddílu

Oddílové desatero

Rozpis tréninků: Tréninky oddílu probíhají 5x týdně podle časových možností daného dítěte, minimálně požadujeme docházku na 3 tréninky v týdnu. Je to nezbytné pro trvalý vývoj provedení jednotlivých prvků a posun v obtížnosti.

Pozn.: Jeden páteční trénink v měsíci (nejčastěji poslední pátek v měsíci) je povinný kvůli pravidelným fyzickým testům. (Z důvodu nemoci může být umožněn test následující/domluvený pátek). Zároveň je kvůli fyzické přípravě a průpravě pro oddílové děti povinný vždy jeden trénink v úterý nebo pátek v týdnu.

Pro všechny členy jak přípravky, tak oddílu (a jejich zákonné zástupce) platí oddílové desatero:

1. Na tréninky chodím včas, s úsměvem a dobrou náladou. Minimální účast na trénincích je 3x týdně.

2. Na tréninky mám vhodný sportovní účes, oblečení a obuv. Sepnuté dlouhé vlasy do gumičky.

3. Na tréninky nenosím šperky, ani hodinky na ruce.

4. Na nářadí cvičím pouze dle pokynů trenérů. Pořadí skákání určuje trenér.

5. Na tréninky nosím pití, ideálně vodu nebo lehce ochucenou vodu.

6. Trénink končí pokynem trenéra, ne pokynem vyzvedávajícího rodiče.

7. Zúčastňuji se všech pro mne určených závodů.

8. Máme dar řeči, komunikace - když se mi něco nelíbí, tak to řeknu.

9. Já i moji rodiče pomáháme s rozkládáním a skládáním trampolín.

10. Oddílové příspěvky platím řádně a včas.

 

Pozn: skákání na trampolíně patří statisticky k jednomu z nejbezpečnějších sportů. To platí pouze v případě, že cvičenci dodržují pravidla stanovená trenérem.