Rozvrh tréninků  2020-2021

 

tréninky v sobotu v tělocvičně budou organizovány nepravidelně (dle dohody s trenérem)

 
Den Čas Kde, Kdo
Pondělí 15:30-17:30 Hala  (sraz 15:00 na rozcvičku)
Úterý 16:30-18:00 Tělocvična
  17:30-19:30 Tělocvična
Středa    
Čtvrtek    
Pátek 16:30-19:00 Tělocvična
     

 

Poznámky:

Součástí tréninků je všeobecná pohybová průprava s důrazem na zpevnění středu těla a zvyšování rozsahu pohybu. Pohybová průprava u nejmenších dětí činí více než polovinu tréninkové doby. 

Zahrnuje: pohybové hry, koordinační hry, kondiční prvky, gymnastické prvky, posilovací prvky s vlastní vahou.

Mapa tělocvičny

Mapa Sportovní haly