Omluvenka dítěte z tréninku

Pokud víte, že vaše dítě nemůže na trénink dorazit, informujte nás o tom. Ideálně alespoň den předem, ale v případě akutních důvodů i v den tréninku.