Protože se rodiče hlavně začínajících závodníků nebo závodníci sami ptají často na podobné věci, v této sekci se pokusíme na některé nejčastější dotazy odpovědět. Sekci budeme postupně doplňovat, takže se nebojte zeptat....

FAQ

Jak se hodnotí závodní sestava

Protože se rodiče hlavně začínajících závodníků ptají, jak se vlastně hodnotí závodní sestava a z čeho se skládá výsledná známka, pokusím se to poněkud zjednodušeně vysvětlit

(tak prosím mezinárodní a národní rozhodčí, aby mi do textu neškrtali, některé detaily záměrně zjednodušuji nebo vynechávám :-)).
 

Každý (resp. většina) závodů se sestává ze dvou kvalifikačních sestav a z jedné finálové – pokud se závodník prvními dvěma sestavami kvalifikuje do finále.

Všechny závodní sestavy se skládají z celkem 10ti prvků.

U první/povinné sestavy rozhodčí ohodnotí provedení každého prvku samostatně a sice známkami 0-5 (je to podobné jako ve škole: 0 nejlepší, 5 nejhorší), 0 znamená žádnou srážku a tedy předpisově provedený prvek. V ideálním případě by mohl skokan za provedení bez chyb obdržet známku 10.

V praxi to znamená, že u každého prvku si rozhodčí poznamenají tzv. srážku, a tu odečtou v celkovém hodnocení od ideálního stavu.

Tedy:

prvek 1: srážka 4: hodnocení : 6

prvek 2: srážka 3: hodnocení : 7

atd až k desátému prvku, pokud je sestava dokončena až k desátému prvku

A aby se to nepletlo, všechno se to počítá v desetinách, tedy srážka 5 vlastně znamená odpočet 0,5 z jednoho bodu :-)

Nejhorší a nejlepší vyčíslení ze všech rozhodčích se škrtá a ze zbylých se stanoví průměr, který se vynásobí 2x. To je základ známky. (viz obrázek na konci textu)

K tomu se připočte hodnota tzv. ToF (ang. Time of flying) neboli výška skoku. Čím výše tedy závodník skáče, tím lepší čas má a tím je potom jeho výsledná známka vyšší.

Další hodnota, která vstupuje do hry, je tzv. „cestování“, v tabulce označeno jako HD (ang. Horizontal displacement). Jak se stanovuje?

Trampolína je pomyslně rozdělena na několik sektorů a podle toho, kam závodník při každém skoku dopadne, obdrží srážku v rozsahu 0-3, tedy skáče-li v ideálním případě celou sestavu „na křížku“, neobdrží žádnou srážku a k celkové známce za provedení se přičte známka 10.

Závodník může dále obdržet další srážku za tzv. Landing, tedy nejistotu při dopadu – klasické mávání rukama po dopadu, úkrok, jeden či dva nebo v nejhorším případě upadnutí či dotek na molitan.

Vrchní rozhodčí pak uděluje případnou penalizaci za např. překročení počtu 10ti prvků , nesoulad oblečení s řádem závodu, odsunutí začátku sestavy přes časový limit 1 minuta, apod.

Výsledná hodnota povinné sestavy je tedy dána hodnotou za provedení, hodnotou za cestování a hodnotou za výšku.

U volné sestavy k těmto třem hodnotám navíc přistupuje ještě známka za obtížnost. Každý prvek má jasně stanovenou hodnotu obtížnosti a celková hodnota obtížnosti je jednoduše součtem obtížnosti jednotlivých prvků. Např. Jednoduché salto je ohodnoceno hodnotou 0,5, je-li v poloze schylmo nebo rovně, pak je to hodnota 0,6. Jak se stanovuje hodnota salt a vrutů, to je na další kapitolu…

Kvalifikační hodnota je vždy součtem dvou sestav – povinné (první) a volné. Závodníci s nejvyšším součtem postupují do finále, podle počtu závodníků, ale obvykle celkem 8 závodníků.

Finále je vždy počítáno z nuly, takže i závodník, který se v kvalifikaci umístil na posledním místě, má šanci závod vyhrát.

Finálová sestava je hodnocena stejně jako volná, tedy součet hodnoty za provedení, cestování, výšky a obtížnosti.

Podle typu závodu se hodnocení provádí způsobem Element by element nebo způsobem celkového součtu. Nebudu zatím rozvíjet….

 

Tabulka zápisu sestavy a hodnocení – co vidí rozhodčí na sekretariátu ?

 

Výsledná známka u daného závodníka byla 47,485, což je součet: 15,5+14,385+9,5+8,1

 

 

Autor Petra P.

Záznamy: 1 - 1 ze 3
1 | 2 | 3 >>